ZBLIŻA SIĘ TERMIN
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
DLA SAMORZĄDOWCÓW

W roku bieżącym termin ten upływa 30 kwietnia 2021 r. zgodnie z przepisami określonymi w ustawach samorządowych.

W roku 2020 termin składania oświadczeń majątkowych został wydłużony do 31 maja.

Aktualnie na dzień dzisiejszy brak jest podstawy prawnej,  która wydłużyłaby termin na składanie przez samorządowców oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r

Do złożenia oświadczenia majątkowego obowiązany jest w gminie: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną.

Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego w powiecie mają: radni i członkowie zarządu, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną.
W województwie obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego mają: radni sejmików, członkowie zarządu, w tym marszałkowie i wicemarszałkowie, skarbnicy i sekretarze, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające osobami prawnymi, członkowie organów zarządzających osobami prawnymi.

Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązane są również  osoby wydające decyzje w imieniu wójta, starosty i marszałka.

Przy okazji zbliżającego się terminu składania oświadczeń majątkowych warto podkreślić jak bardzo konieczna jest nowelizacja przepisów w tym zakresie, które nie zmieniły się od ponad 20 lat. Regulacja dotycząca oświadczeń majątkowych wymaga gruntownej zmiany. Obowiązujący w tym zakresie system prawny wymaga ujednolicenia, uproszczenia i elektronizacji, tak by oświadczenia majątkowe były skutecznym narzędziem kontroli społecznej.