NOWY KOMENTARZ DO USTAWY O PRAWACH PACJENTA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PANI PROFESOR DOROTY KARKOWSKIEJ

Z dumą pragniemy poinformować o nowej publikacji wydawnictwa Wolters Kluwer Polska wydanej pod redakcją naukową Pani Profesor Doroty Karkowskiej, partnerki w Kancelarii Karkowska Orzechowska. 

“Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz” to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej, tj.  

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji,
 • działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • tajemnicy informacji związanych z pacjentem,
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • dokumentacji medycznej,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Więcej informacji na stronie Wolters Kluwer.