Imagen por defecto

Dorota Karkowska

KARTA PRAW OPIEKUNA

Opracowana przez eksperta Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej prof. nadzw. dr hab. Dorotę Karkowską, radcę prawnego, w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” Opiekun osoby przewlekle chorej nie jest sam. W zależności od statusu formalnego ma prawo do różnych form wsparcia merytorycznego, psychologicznego i finansowego.

KARTA PRAW PACJENTA Z ZAĆMĄ

Opracowana przez eksperta Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej prof. nadzw. dr hab. Dorotę Karkowską, radcę prawnego. Prawa pacjenta są nie tylko Twoimi uprawnieniami. Są jednocześnie zobowiązaniem placówek leczniczych i personelu medycznego do ich respektowania.

KATALOG PRAWA PACJENTA

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera uniwersalny charakter praw pacjenta w tym sensie, iż reguluje stosunki społeczne pomiędzy pacjentem, a podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych oraz osobami wykonującymi zawody medyczne zarówno w systemie publicznej opieki zdrowotnej, jak i systemie niepublicznej opieki zdrowotnej (prywatnej).

TELEPORADA

Teleporada to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ma być narzędziem, które zwiększy bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.