Dr Edyta Bielak – Jomaa

E Bielak (1)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ), doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją UŁ, Inspektor Ochrony Danych UŁ, of counsel kancelarii Lubasz i Wspólnicy. W latach 2015 – 2019 zajmowała stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. 

Prelegentka w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka licznych opracowań z tego zakresu, poświęconych tej problematyce, m.in. ochronie danych biometrycznych, ochronie danych medycznych, ochronie danych osobowych bezrobotnych, problemom prywatności dzieci, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości, ochrony danych osobowych whistleblowerów.

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496