dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ),
doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
WPiA UŁ. Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, członek
zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w języku polskim, czeskim, słowackim,
rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim dotyczących przede wszystkim prawa
konstytucyjnego, praw człowieka i ich prawnej ochrony oraz zasad ustrojowych a
także konstytucyjnym podstawom ochronie danych osobowych i ochrony zdrowia,
godności człowieka i jej prawnej ochrony, klauzuli sumienia, prawa wyborczego.

Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach
(Rosja, Czechy, Słowacja), podczas których wygłaszała referaty.

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496