Prawo cywilne,
gospodarcze i handlowe

Prawo cywilne: 

 • porady i konsultacje, 
 • przygotowanie,  opiniowanie umów cywilnoprawnych, 
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism w postępowaniu przedsądowym i sądowym,
 • ugody,
 • reprezentacja przed sądami,
 • prowadzenie postępowań spadkowych.

Prawo gospodarcze i handlowe: 

 • pomoc i doradztwo prawne przy rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych (spółek cywilnych),
 • pomoc i doradztwo prawne przy zakładaniu, rejestracji, przekształceniu spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, niepublicznych podmiotów leczniczych,
 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń i koncesji w związku z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności (połączenia, podziały,  przekształcenia  własnościowe),
 • nabywanie, zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
 • opracowanie, opiniowanie regulaminów i uchwał organów osób prawnych,
 • opracowanie, opiniowanie, umów handlowych oraz innych aktów prawnych,
 • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi,
 • windykacja wierzytelności.
Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496