Podmioty lecznicze
Zawody medyczne

Prawo podmiotów leczniczych 

 • sprawy związane z zakładaniem, prowadzeniem i przekształceniem, likwidacją oraz upadłością,
 • warunki pracy i wynagrodzenia osób zatrudnianych w podmiotach leczniczych, 
 • przygotowanie aktów wewnętrznych, w tym statutów, regulaminów z prawa pracy, regulaminów organizacyjnych,
 • opinie prawne i doradztwo w sprawach bieżących,
 • reprezentowanie i prowadzenie spraw w sądach.

Prawo zawodów medycznych 

 • prawa i obowiązki osób wykonujących zawody medyczne,
 • warunki pracy i wynagrodzenia w  zatrudnianiu pracowniczym i niepracowniczym,
 • zakładanie i prowadzenie indywidualnych praktyk zawodowych,
 • doradztwo i porady w sprawach bieżących,
 • reprezentowanie i prowadzenie spraw w sądach.

Prawo samorządów zawodów medycznych 

 • status, zadania, uprawnienia i obowiązki organów samorządów zawodów medycznych,
 • przygotowanie statutów, regulaminów, uchwał,
 • prawa i obowiązki członków samorządów zawodów medycznych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
 • reprezentowanie przed organami władzy publicznej,
 • reprezentowanie i prowadzenie spraw w sądach.
Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496