Prawo zatrudnienia
Ubezpieczenia społeczne

Prawo zatrudnienia: 

 • doradztwo prawne w zakresie praw pracowniczych, 
 • doradztwo prawne w zakresie zatrudnienia cywilnoprawnego, 
 • opracowanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia, w tym umów o pracę, umów cywilnoprawych, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • opracowanie, opiniowanie regulaminów wewnętrznych dostosowanych do potrzeb danego pracodawcy,
 • przygotowanie zakładu pracy lub jego części do przejścia do nowego pracodawcy oraz przeprowadzenie tego procesu,
 •  przygotowanie i przeprowadzanie zwolnień grupowych, 
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie przed sądami pracy,
 •  reprezentowanie w zakresie spraw pracowniczych.

Prawo ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo prawne, 
 • przygotowywane opinii, 
 • obowiązki i prawa składnika składek, 
 • ustalanie prawa do emerytury, 
 • ustalanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
 • czasowa niezdolność do pracy,
 • rodzicielstwo,
 • sprawowanie opieki,
 • reprezentowanie przed sądami pracy.
Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496

Ul. Chałubińskiego 8
Oxford Tower piętro 22
00-613 Warszawa
+48 22 456 19 27
+ 48 601 062 901
+48 692 299 558
biuro@karkowska-orzechowska.pl

KRS 0000882087
NIP 7011019515
Regon 388146496